Subsidie culturele infrastructuur

Achtergrondafbeelding

Erkende (socio-)culturele verenigingen in Bilzen kunnen financiële ondersteuning krijgen voor investeringen of beheerkosten van zalen en/of lokalen die ook aan andere verenigingen beschikbaar worden gesteld.

Procedure

De algemene bepalingen, procedure en mogelijke toelagen zijn opgenomen in het ‘Reglement ter ondersteuning van het beheer van culturele infrastructuur’.

De Dienst Cultuur vraagt de facturen jaarlijks bij de zaaluitbaters op. De facturatieperiode loopt van 1 juli van het voorbije kalenderjaar tot 31 augustus van het lopende kalenderjaar. Op 1 september van het lopende kalenderjaar moeten de facturen zijn voorgelegd aan de Dienst Cultuur van stad Bilzen.

Contactinformatie