logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Autodeelproject

Autopia, het Vlaams Steunpunt voor particulier autodelen, start dit jaar in opdracht van de Vlaamse overheid met een nieuw project waarbij de organisatie op drie jaar tijd veertig kleine tot middelgrote gemeenten intensief zal begeleiden en ondersteunen bij het delen van hun wagenpark. Heel wat lokale overheden in Vlaanderen beheren immers een eigen wagenpark. Omdat deze wagens vaak enkel gebruikt worden tijdens de kantooruren en relatief duur zijn, is het delen van deze wagens met de inwoners dé oplossing om kostenbesparend te werken en om duurzame mobiliteit in de gemeente te bevorderen. Daarnaast zal Autopia ook nieuwe particuliere autodeelgroepen in deze gemeenten opstarten. Bilzen heeft de primeur in de provincie Limburg te pakken.

Het concept van autodelen raakt meer en meer ingeburgerd in de Vlaamse steden en gemeenten. Bij autodelen maken verschillende personen of gezinnen om beurten gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto's. Het Bilzerse stadsbestuur schaart zich achter het project door een voertuig uit het eigen wagenpark ter beschikking te stellen voor de inwoners. De stad sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Autopia, het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen.

De stad voert een actief beleid rond duurzame mobiliteit. En het principe van autodelen past hier perfect in. De wagen wordt enkel gebruikt als hij nodig is. In de andere gevallen kan iemand anders hem gebruiken. Op die manier wordt de wagen optimaal gebruikt. Het is voor vele mensen een eenvoudige manier om heel wat kosten te besparen. De voertuigen in ons wagenpark zijn relatief duur aangezien ze minder gebruikt worden dan particuliere voertuigen. Na kantooruren en in het weekend staan ze immers stil. Het delen van een wagen met inwoners is een oplossing om kostenbesparend te werken en om duurzame mobiliteit in de gemeente te bevorderen.

De stad Bilzen participeert met één voertuig, een Ford C-max, in het autodeelproject. De auto kan ontleend worden op werkdagen na 17 uur en in het weekend van vrijdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 7 uur. De mensen van Autopia begeleiden het traject van A tot Z en zijn verantwoordelijk voor het juridische kader, het online reservatiesysteem, de prijsstructuur, de praktische afspraken enz. Bovendien zullen zij ook particuliere autodeelgroepen opstarten in Bilzen. De stad verbindt er zich toe om het autodeelconcept op te nemen in haar beleid en te communiceren naar onze inwoners.

Het delen van het wagenpark betekent voor Bilzen ook een financieel voordeel. De vaste kosten worden immers gedeeld door alle gebruikers. Bovendien kunnen de auto’s vlugger afgeschreven worden, zodat er sneller nieuwere en technologisch geavanceerde wagens ingezet kunnen worden. Autodelers gaan bovendien meer gebruik maken van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. En omdat een gedeelde wagen gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens, komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten, enz. Het delen van het gemeentelijke wagenpark biedt heel wat troeven, niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor haar inwoners. Een win-winsituatie dus.

Autopia heeft heel wat ervaring als het over particulier autodelen gaat. Sinds 2003 begeleidt en ondersteunt de organisatie opstartende autodeelgroepen. Naast het aanbieden van verschillende tools zoals een reservatiekalender en standaardcontracten, is er ook een specifieke autodeelverzekering waar autodelers beroep op kunnen doen. Met dit project is Autopia niet aan haar proefstuk toe. Momenteel ondersteunt ze meer dan 260 particuliere autodeelgroepen in gans Vlaanderen, goed voor meer dan 300 gedeelde wagens en 1.600 particuliere autodelers.