Arbeidstrajectbegeleiding voor leefloon- of steungerechtigden

Achtergrondafbeelding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om werkzoekenden via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject naar werk te begeleiden.

Procedure

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om werkzoekende clienten van het Sociaal Huis rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen, via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject weer aan het werk te krijgen.

Contactinformatie