Afvalwater zoneringsplan

Achtergrondafbeelding

Het afvalwater van het grondgebied Bilzen wordt verzameld in rioleringen en collectoren en afgevoerd naar zuiveringsstations in Beverst, Hasselt, Genk, Kesselt, Hoeselt.

Daarnaast zijn er nog diverse plaatsen waar de particulieren zelf hun afvalwater moeten zuiveren.

Zoek op waar er riolering komt en waar u zelf afvalwater moet zuiveren.

 

Contactinformatie