logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Afspraken

Schoolreglement
Artistiek Pedagogisch Project

Volwassenenatelier

 • Afwezigheid: voor verificatie en inspectie is het uiterst belang rijk dat u regelmatig de lessen volgt.  Gelieve dan ook een attest aan de leerkracht te bezorgen wanneer u de lessen niet kan bijwonen. Om de aanwezigheid te valideren, tekent de leerkracht elke les het aanwezigheidsregister. Op deze manier kunnen wij u inschrijven als regelmatige leerling.
 • Pauze: na 2 lesuren van 50 minuten is er een pauze voorzien van 10 minuten. Het is de leerlingen niet toegestaan tijdens deze pauze het gebouw te verlaten.
 • Excursies: in het kader van de lessen worden er excursies georganiseerd onder begeleiding van de leerkracht. Deze excursies hebben tot doel om de kunstzinnige ontplooiing van de leerling verder te ontwikkelen. Om de activiteiten (toegangsticket, treinticket,...) te bekostigen vragen wij een kleine bijdrage. De leerlingen zijn dan ook niet verplicht om hieraan deel te nemen.
 • Studentenkaart: iedere student van het volwassenenatelier kan in het begin van het schooljaar een persoonlijke studentenkaart bekomen aan het secretariaat. Hiermee kan u onder andere korting bekomen in musea, materiaal, ...
  Materiaallijst: het materiaal dat u nodig hebt, is voor elk atelier specifiek. De leerkrachten zullen in het begin van het schooljaar een materiaallijst bezorgen. Als u vragen heeft, kan u altijd terecht bij de betrokken leerkracht.

Kinder-& jongerenatelier

 • Brengen van de leerlingen: in de wijkafdelingen en filialen is er geen toezicht tot de aankomst van de leerkracht. Daarom is het noodzakelijk dat u uw zoon of dochter tot in het atelier brengt. Mogen wij vragen om nooit uw kind(eren) achter te laten aan het atelier vooraleer u zeker bent dat de leerkracht aanwezig is?
 • Afhalen van de leerlingen: vermits er buiten de lesuren geen leerlingentoezicht is, dienen de ouders hun kind(eren) stipt op het einde van elke les in het atelier op te halen. Laat telkens aan de leerkracht weten wie uw zoon of dochter komt ophalen. Enkel op die manier kunnen misverstanden vermeden worden.
 • Afwezigheid: voor verificatie en inspectie en niet in het minst in het belang van uw kind, is het uiterst belangrijk dat uw zoon of dochter regelmatig de lessen volgt. Gelieve dan ook een briefje mee te geven wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn in de les. Als uw zoon of dochter de les vroegtijdig moet verlaten, is een schriftelijke toelating van de ouders noodzakelijk.
 • Participatie ouders: uw kind bruist van energie en maakt prachtige creaties! Kom gerust binnen in het atelier en praat met de leerkracht over de evolutie van uw zoon of dochter. U kan hierbij rekenen op de pedagogische, didactische en inhoudelijke expertise van de leerkracht. Indien er specifieke pedagogische of medische aandachtspunten zijn met betrekking tot uw kind, gelieve ons dit te melden. Op deze manier kunnen wij de begeleiding geven die uw kind verdient.
 • Pauze & gezond beleid: na 2 lesuren van 50 minuten is er een pauze voorzien van 10 minuten. De leerlingen mogen tijdens deze pauze het gebouw niet verlaten. In het kader van het gezonde schoolbeleid kan u uw kind fruit of een droge koek meegeven en water.
 • Opruimen: alle leerlingen zijn met de leerkracht verantwoordelijk voor het poetsen van de tafels, het opruimen van materiaal en lokaal. We stellen het dan ook op prijs indien de ouders op het einde van de les wachten in de gang tot alle leerlingen klaar zijn met het proper maken van hun tafels en het lokaal.
 • Kledij: kinderen en jongeren moeten zich echt kunnen uitleven met diverse technieken. Zij doen dus liefst niet hun beste kleren aan om naar de academie te komen. Opgelet! Een aantal materialen gaan niet meer uit de kledij.
 • Gebruik elektronische toestellen: elektronische en digitale toestellen zoals GSM, e.d. mogen niet gebruikt worden tijdens de les.