Afbraakwerken kanaalbrug Eigenbilzen van start

22
feb
2019

Twee maart wordt een historische dag in Eigenbilzen. Dan wordt immers de brug over het Albertkanaal afgebroken om in een volgende fase plaats te maken voor een verhoogd exemplaar. De vervanging kadert binnen een groot project van De Vlaamse Waterweg nv met als doel de verdere uitbouw van het kanaal. Aan de hand van de meest gestelde vragen volgt hier een overzicht van wat er concreet te gebeuren staat. 

Waarom wordt de brug in Eigenbilzen verhoogd?
De Vlaamse Waterweg nv wil het Albertkanaal opwaarderen. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het kanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Maar een capaciteitsverhoging dringt zich op. Daarom worden alle bruggen op het tracé – in totaal gaat het om meer dan twintig stuks – aangepast, zodat een minimale doorvaarhoogte van 9,1 meter gegarandeerd is. Zo kunnen in de toekomst ook binnenschepen met vier lagen containers van het kanaal gebruikmaken. 

Welke is de precieze planning van de werken?
Rond deze tijd starten de feitelijke werken aan de brug. De afbraak ervan vindt plaats vanaf zaterdagavond 2 maart en gaan de volgende dag verder. Geïnteresseerden kunnen alles van dichtbij volgen vanop speciaal voorziene kijklocaties. Deze bevinden zich op het jaagpad parallel met de Vossenkuilstraat en in de bocht van de Boonakkerstraat aan de andere kant van het kanaal. Tegen eind augustus zou de nieuwe brug moeten geplaatst zijn. De ingebruikname is voorzien voor eind november. 

Gelijktijdig legt de stad veiligere fietspaden aan. Langs beide zijden van de Hoefaertweg komen vrijliggende fietsstroken. In de Vossenkuilstraat komt er aan de kant van het kanaal een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Door de werken nu in te plannen wordt extra hinder voor het verkeer vermeden. De ingrepen zullen ongeveer vier maanden duren. Van de totale kostprijs van circa 550.000 euro recupereert de stad om en bij de 400.000 euro via subsidies uit het Fietspadenfonds.

Welke impact hebben de werken op het verkeer?
Voor gemotoriseerd verkeer geldt de volgende maanden een omleiding via de Munsterbilzen- en St.-Jorisstraat (N730), Abbendaal, de Maastrichterstraat (N2), de Kiezelweg (N78) en de Kompveld- of Neergellikerstraat. Voor inwoners van Eigenbilzen is er het lokaal traject Zangerheistraat, Lochtstraat, Dorpsstraat en Mopertingenstraat om zich vervolgens via de Maastrichterstraat richting Gellik of Lanaken te begeven. Fietsers kunnen de jaagpaden langs het kanaal gebruiken om via Wijerdijk in Gellik over te steken. 

Ook het openbaar vervoer wordt aangepast. De functionele ritten, voornamelijk voor scholieren, blijven grotendeels behouden en zullen Eigenbilzen, Mopertingen en Hoelbeek bedienen. Er kan wel een afwijkende uurregeling van kracht zijn. De overige ritten, die normaal langs de Hoefaertweg passeren, zullen bovenstaande omleiding volgen en tijdelijk niet meer in de dorpskernen van Eigenbilzen, Mopertingen en Hoelbeek komen. De exacte wijzigingen worden op de website van De Lijn en aan de haltes in kwestie bekendgemaakt. 

Hou onderstaande website goed in de gaten voor het meest recente nieuws over de omleidingen, timing en vooruitgang van de werken aan de brug in Eigenbilzen. 

Opgelet: Initieel communiceerden de aannemers dat de jaagpaden vanaf vrijdag 1/03 zouden afgesloten worden in functie van het afbreken van de oude brug. We hebben echter besloten om een tijdelijke ondersteuningsconstructie te plaatsen, om te vermijden dat de brug doorzakt tijdens de afbraakwerken. Deze ondersteuningsconstructie komt pal op het jaagpad te staan. De jaagpaden zullen daarom veiligheidshalve onderbroken worden vanaf:

  • Maandag 25/02 op de zuidelijke linkeroever
  • Woensdag 27/02 op de noordelijke rechteroever

Info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-eigenbilzen

Info werken kanaalbrug Zutendaal: https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-zutendaal