Aanvraag erkenning sportvereniging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Zeteladres

Gegevens contactpersoon

Adresgegevens
Wat is het sportief niveau? *
Wat is jullie doelgroep? *
Is de vereniging nederlandstalig en biedt zij aan haar leden uitsluitend nederlandstalige sportinitiatieven aan? *
De vereniging is een: *
De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie *
Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers/trainers door een verzekering gedekt ? *
Is er ter bescherming van de leden van uw veren iging, een verzekeringspolis afgesloten? *

Gegevens voorzitter

Adresgegevens voorzitter

Gegevens secretaris

Adresgegevens secretaris

Gegevens penningmeester

Adresgegevens pennigmeester