Aanvraag Belgisch-Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. 

Er bestaan rijbewijzen in verschillende categorieën, bestemd voor het besturen van verschillende voertuigen: auto’s, vrachtwagens, autobussen, lichte en zwaardere motors. Daarnaast zijn er nog het bezoldigd vervoer van passagiers en medische schiftingen, in groep 1 (ziekte) en groep 2 (professioneel). 

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Procedure

U heeft een Europees rijbewijs

Als u een geldig rijbewijs uit een Europees land (Europese Economische Ruimte) heeft, bent u verplicht dit te registreren bij de dienst Burgerzaken. U kunt uw rijbewijs dan ook omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

U heeft een erkend buitenlands rijbewijs van buiten de EU

U kunt uw rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs. Voor vreemdelingen die slechts een inschrijving in het wachtregister hebben, moet het rijbewijs jaarlijks vernieuwd worden. Voor de omwisseling van uw buitenlands rijbewijs moet er een beëdigde vertaling naar het Nederlands aan toegevoegd worden. Er wordt een omwisselingsprotocol ingevuld en ondertekend. Verder wordt er een door de politie opgesteld echtheidscertificaat toegevoegd. Als het dossier is goedgekeurd, kunt u uw Belgisch rijbewijs afhalen bij de dienst Burgerzaken.

 

Meebrengen

Wat meebrengen naar het loket voor het aanvragen van een (voorlopig) rijbewijs:

 • Identiteitskaart + (voorlopig) rijbewijs.
 • Aanvraagformulier dat u krijgt in het examencentrum.
 • Recente pasfoto, als de foto van uw ID- of verblijfskaart verouderd of niet beschikbaar is in het rijksregister.
 • Medisch attest erkende instelling indien van toepassing.
 • Attest van de politie bij diefstal of verlies.
 • Alle beroepsbestuurders voor personen-en goederenvervoer (categorie C1, C, C1E, CE - D1, D, D1E, DE) attest van BASISKWALIFICATIE (attest bijscholing VAKBEKWAAMHEID niet nodig).

Voor omwisselen Europees rijbewijs

 • Uw identiteits- of verblijfskaart.
 • Geldig rijbewijs.
 • Recente pasfoto, als de foto van uw ID- of verblijfskaart verouderd of niet beschikbaar is in het rijksregister.

Voor omwisselen erkend niet-EU rijbewijs

 • Uw identiteitskaart/–bewijs.
 • Uw erkend buitenlands rijbewijs.
 • Beëdigde vertaling van het rijbewijs.
 • Recente pasfoto, als de foto van uw ID- of verblijfskaart verouderd of niet beschikbaar is in het rijksregister.  

Bedrag

Aanvragen van een (voorlopig) rijbewijs

Het rijbewijs kunt u vier dagen na de aanvraag afhalen tegen afgifte van het vorige rijbewijs. Als u de uitbreiding afhaalt voor iemand anders, dan heeft u een volmacht nodig. De uitbreiding van uw rijbewijs kost 25 euro.

Voor omwisselen Europees rijbewijs

Het rijbewijs kunt u 4 dagen na de aanvraag afhalen bij de dienst Burgerzaken. Het omwisselen voor een Europees rijbewijs kost 25 euro. 

Voor omwisselen erkend niet-EU rijbewijs

U krijgt een bericht als u het rijbewijs kunt afhalen, de kosten bedragen 25 euro.