Aankomst niet-Belg buitenland

Meebrengen

  • paspoort of identiteitskaart
  • geboorteakte
  • bewijs burgerlijke staat
  • uitschrijvingsbewijs

Alle documenten afgeleverd in het buitenland moeten voldoen aan de regels inzake legalisatie en/of vertaling naar het Nederlands.

Afhankelijk van welke procedure u volgt moet u nog bijkomende documenten voorleggen. Meer informatie betreffende de nodige documenten vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.