Aangifte erkennning van een kind

Achtergrondafbeelding

Met de erkenning van een kind geeft u te kennen dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen uzelf en het aangewezen kind. U kunt een kind erkennen voor het geboren is, bij de geboorteaangifte of na de geboorte.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten moeder en kind toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

  • Voor de erkenning van een kind moeten beide ouders samen een authentieke akte laten opmaken bij een ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats of in de plaats waar het kind geboren wordt of is. Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best een notaris.
  • Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte een afschrift van de erkenningsakte meenemen.
  • Als de vader of de moeder getrouwd is met een andere partner, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte worden gebracht van de erkenning.

Meebrengen

  • Identiteitskaarten of verblijfsvergunning.
  • Uittreksel of afschrift van uw geboorteakten.
  • Bij erkenning vóór de geboorte een doktersattest dat bevestigt dat de moeder zwanger is en de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contactinformatie