logo bilzen

Facebook

Wijkbabbel

In het kader van het participatieproject BIES100 pakte de stad in nauwe samenwerking met de lokale politie uit met een wijkbabbel over veiligheid. Dat gebeurde aan de hand van tafelgesprekken in cultuurcentrum De Kimpel.

In onderstaand verslag leest u de samenvatting van deze gesprekken.