logo bilzen

Facebook

Controle

De naleving van de bouwvoorschriften en van de bepalingen volgens afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen is niet enkel wettelijk verplicht maar draagt eveneens bij tot een aangename en respectvolle leefomgeving.  Voor een probleem of vraag over eventuele stedenbouwkundige inbreuken of overtredingen kan u persoonlijk contact opnemen op het nummer 089 51 92 53.

Eveneens kan u een schrijven richten aan:
Het College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. de dienst ruimtelijke ordening
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen